DL: Rangusova znova oproščena šikaniranja

8.10.2017 | 15:50

Viktorija Rangus

Viktorija Rangus

Pred kratkim je Višje sodišče v Ljubljani odločilo, da nekdanja ravnateljica OŠ Šentjernej Viktorija Rangus v času izbire ravnatelja na šoli od jeseni 2012 do jeseni 2013 na delovnem mestu ni šikanirala svoje sodelavke, kot se je glasila obtožba.

Tako je senat ljubljanskega višjega sodišča, ki ga je vodila predsednica Silvana Vrebac Arifin, potrdil sodbo sodišča prve stopnje, to je Okrajnega sodišča v Novem mestu iz novembra lanskega leta, da Ragnusova ni kriva očitanega kaznivega dejanja. Okrožna državna tožilka se je na prvo razsodbo pritožila »zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja« in predlagala, da višje sodišče obdolženo spozna za krivo ter ji izreče pogojno obsodbo s kaznijo osem mesecev zapora in preizkusno dobo treh let. Rangusova je po svojem zagovorniku na pritožbo podala odgovor, višje sodišče ji je pritrdilo.

Spomnimo, da je tožilstvo obdolženki Rangusovi očitalo, da je na delovnem mestu s psihičnim nasiljem in neenakopravnim obravnavanjem drugemu zaposlenemu povzročila ponižanje in prestrašenost. V že omenjenem času leta 2012 in 2013 naj bi nad učiteljico Alenko Bašelj izvajala psihično nasilje in jo trpinčila. Odnosi v kolektivu so bili takrat zelo napeti, kolektiv je bil razdeljen na dva tabora, zapletlo pa se je, ko sta na šoli za novo ravnateljico kandidirali dosedanja ravnateljica Rangusova in Tadeja Strmole, tudi zaposlena na šoli. Obe sta dobili podporo občinskega sveta, Strmoletova še sveta staršev, Rangusova pa učiteljskega zbora.

Po vseh zapletih na šoli je zadevo rešilo šolsko ministrstvo, ki je za v. d. ravnateljice imenovalo nevpleteno Renato Zupanc Grom, Rangusova je začel poučevati športno vzgojo, Bašljeva pa je podala prijavo in tožilstvo je prevzelo pregon.

Oškodovanko Bašljevo je po oceni sodišča najbolj prizadela vložena anonimka ter zbiranje podpisov za njeno razrešitev kot članice sveta zavoda šole (ta odloča o novem ravnatelju), saj večini v kolektivu ni bilo prav, da je Bašljeva njihova predstavnica v svetu zavoda, ker ni zastopala njihovega večinskega mnenja. Rangusova je zato Bašljevo opomnila, naj ne nagovarja sodelavcev in staršev otrok šole, katero od kandidatk naj podprejo, in naj se ljudje odločijo sami.

»Pravilna je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je obdolžena v času volitev za novo ravnateljico nekako 'izgubila kompas', saj se je nedvomno tudi sama počutila slabo zaradi celotnega dogajanja, zaradi česar je svoje delo začela opravljati pretirano dosledno. Kljub temu pa ugotovljene okoliščine tudi po presoji pritožbenega sodišča glede na kontekst celotnega dogajanja v zvezi z volitvami ne dajejo zanesljive podlage za zaključek, da bi tako ravnala z namenom šikaniranja oškodovanke,« pravi Višje sodišče v Ljubljani. Pri tem omenja nenapovedano hospitacijo pri oškodovanki, te pa je Rangusova opravljala tudi pri drugih učiteljih, in pravi, da ni mogoče zaključiti, da je Bašljevo obravnavala neenako z ostalimi zaposlenimi. Sodišče zaključuje, da je bilo obravnavano volilno obdobje razumljivo stresno tudi za Bašljevo, »vendar pa odgovornosti za to ni mogoče pripisati obdolženi, saj so razrešitev oškodovanke zahtevali zaposleni v kolektivu, ki so za to uporabili tudi povsem zakonito sredstvo, to je zbiranje podpisov za razrešitev«.

Rangusova je z razpletom zadovoljna: »Verjamem v delo sodišč, pravica je zmagala. Nikoli nisem šikanirala sodelavke, namen te obtožbe je bil zgolj moja diskreditacija,« pravi in dodaja, da jo najbolj boli, ker se razmere v kolektivu tudi po štirih letih niso spremenile, »kar se pozna pri delu učiteljev in žal tudi pri otrocih«.

Stroški kazenskega postopka, v katerem so zaslišali več kot trideset prič, narejeno je bilo tudi psihiatrično izvedensko mnenje, in potrebni izdatki obdolženke ter nagrada njenega zagovornika obremenjujejo proračun.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista 6. julija 2017

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto šest in štiri: