DL: Naša naravna dediščina: Gomile – obeležja prazgodovinskih grobišč

12.10.2017 | 10:45

Gomila z Ivanca pri Družinski vasi (Foto. F. Aš, ZVKDS).

Gomila z Ivanca pri Družinski vasi (Foto. F. Aš, ZVKDS).

Gomile, prazgodovinska grobišča, so značilne za starejšeželeznodobno dolenjsko skupino (od sredine 8. do konca 4. stoletja pr. n. št.). Na začetku starejše železne dobe so bili grobovi v gomilah lahko tudi žgani, mlajši pa so bili praviloma skeletni.

V zemljeno nasutje gomile so pokojnike, oblečene v nošo z nakitom in orožjem, pokopavali v grobove, ki so jih krožno razporedili okrog središča. V nekaterih gomilah je bil v središču najstarejši in običajno najbogatejši t. i. centralni grob, ponekod pa je bil prostor prazen.

Na osnovi izkopanih predmetov uvrstimo grobove v posamezna časovna obdobja starejše železne dobe in opredelimo spol pokojnika. Ženske so pokopavali s parom zapestnic, nanožnic, ogrlico, fibulami ter glinenim vretencem, moške s sulico, nožem ...

Predmete (pridatke) v grobu izkopljemo na mestih, kjer so se nosili, npr. zapestnice na zapestju, ogrlice okrog vratu itd. H kultnemu obredu pokopavanja spada tudi pridajanje posod oz. lončenine, ki so jih običajno položili k nogam. Starejši grobovi so bili vkopani v geološko osnovo, mlajši pa tudi v nasutje, zato se je velikokrat zgodilo, da je mlajši grob poškodoval starejšega. Nasutje (plašč gomile) se je višalo in širilo z vsako novo vrsto vkopov – grobov, zato so bile v času nastanka lahko visoke tudi nekaj metrov, do danes pa so se zaradi erozije ohranile kot komaj opazne zemljene tvorbe (izbokline) okroglega ali ovalnega tlorisa.

Če so gomile v gozdu ali travnikih, so vidne kot kopaste izbokline in dajejo pokrajini valovit videz, če pa so na ornih površinah, so večinoma zravnane z zemljo. Na njihov obstoj sklepamo zaradi najdb, ki prihajajo na površje ob oranju. Gomile so po vsej verjetnosti označevale prazgodovinske poti, ki so vodile do naselbin – gradišč ali opozarjale na daljše in pomembnejše poti skozi pokrajino.

Članek je bil objavljen v 28. številki Dolenjskega lista 13. julija 2017

Katarina Udovč, Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

12.10.2017Oceni fgggghujh 

Naša naravna ali kulturna dediščina?

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto sedem in štiri: