70 pomladi DU Šentjanž

11.1.2018 | 11:00

70 pomladi DU Šentjanž
70 pomladi DU Šentjanž

Društvo upokojencev Šentjanž je konec novembra praznovalo lep jubilej – 70 let delovanja. Ta dogodek smo obeležili s programom, ki so ga pripravili učenci OŠ Šentjanž z mentorji in Šentjanški jurjevalci. Program je povezoval Boštjan Repovž.

Društvo je v svojem govoru predstavil predsednik Miha Jazbec. V društvo je vključenih okoli 230 članov. Najstarejši član je Franc Sigmund, ki je praznoval 102 leti, najstarejša članica pa Amalija Keber, ki bo v decembru dopolnila 99 let. 57 članov je starih od 80 do 89 let, nad 90 let pa 8 članov.

Ob tem jubileju smo izdali tudi publikacijo z naslovom Naših 70 let, v kateri smo na kratko opisali zgodovino društva.

Upravni odbor je sklenil, da ob tej priložnosti podeli zaslužnim članom zahvale za prizadevno dolgoletno delo v društvu. Te so prejeli: Anica Koritnik, Jože Livk, Nande Prijatelj, Pavla Lamovšek, Jožica Revinšek, Rezi Repovž, Jožica Urbančič, Martina Hočevar, Rozi Bale, Marija Gorenjc, Marija Okorn, Gustelj Umek, Miha Jazbec in Fanika Rupar. Podeljeni sta bili posebni zahvali za organizacijo in vodenje izletov ter pohodov Cvetki in Slavku Jazbecu. Zahvalo pa je prejel tudi Milan Sotlar za pripravo in oblikovanje publikacije Naših 70 let.

Zahvale za zgledno sodelovanje so prejeli še: Turistično društvo Šentjanž, Društvo vinogradnikov Šentjanž, PGD Veliki Cirnik, PGD Šentjanž, Šentjanški jurjevalci, pobrateno Društvo upokojencev Razbor, Osnovna šola Šentjanž, Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja Krško, Krajevna skupnost Šentjanž in Občina Sevnica. Predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije Jože Žnidarič pa je podelil plaketo društvu, predsedniku in tajnici.

Vse prisotne sta pozdravila tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Pokrajinske zveze Posavja Krško Jože Žnidarič.

Po zaključku programa in podelitvi priznanj smo se okrepčali in poklepetali.

Pri izvedbi praznovanja so nam pomagali donatorji: Krajevna skupnost Šentjanž, PZDU Posavja Krško, Pavel Jazbec, AGM Pungerčar Janez, Gradbeništvo Odlazek, Bar Majcen in Dvigala Prijatelj. Vsem iskrena hvala.

Fanika Rupar, Društvo upokojencev Šentjanž

Galerija

_zb (1)
_zb (2)
_zb (3)
_zb (4)
_zb (5)
_zb (6)
_zb (7)
_zb (8)

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto pet in ena: