DL: Naša kulturna dediščina - Fotograf Josef Schweger

12.1.2018 | 09:10

Fotografija Josipa Bergmanna v otroških letih...

Fotografija Josipa Bergmanna v otroških letih...

... in signatura fotografa J. Schwegra, 1870–1871

... in signatura fotografa J. Schwegra, 1870–1871

Pri pregledovanju fotografij v zasebnem arhivu sem naletela na portretno fotografijo novomeškega dečka, Josipa Bergmanna, rojenega 16. septembra 1867 v Novem mestu, kasnejšega lekarnarja. Fantek na fotografiji je star približno 3 do 4 leta, torej je bila posneta med letoma 1870–1871. Fotografija je vizitnega formata, na hrbtni strani se nahaja tiskan napis v nemščini, ki nam jasno razkrije, da je avtor fotografije J. Schweger, fotograf za vso Dolenjsko, stanujoč v Novem mestu.

Pri iskanju podatkov o Schwegru smo v literaturi našli le nekaj skopih dejstev. Josip (Jožef) Schweger, akademski slikar in fotograf, je med letoma 1871–1873 poučeval risanje na novomeški gimnaziji, v Novem mestu pa naj bi tudi umrl.

V kapiteljskem arhivu v Novem mestu nam je v matičnih knjigah uspelo najti podatek, da je takrat 51-letni Josef Schweger, po rodu iz Bratislave, res umrl v Novem mestu 1. junija 1873 v hiši št. 120, kjer je do takrat najbrž živel.

Ker doslej Schwegrovih fotografskih del nismo poznali, smo nadaljevali iskanje, a za zdaj nam je uspelo odkriti le še eno njegovo portretno fotografijo na spletnem portalu Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, kjer jo tudi hranijo.

Upam, da bo ta prispevek spodbudil imetnike starih družinskih albumov, da ponovno pregledajo stare fotografije svojih prednikov, in mogoče bomo tako odkrili še kakšno signirano fotografijo Josefa Schwegra. Morda pa bomo nekoč tudi katero od najstarejših fotografij Novega mesta lahko pripisali njemu.

Članek je bil objavljen v 44. številki Dolenjskega lista 2. novembra 2017

Ivica Križ, kustosinja, Dolenjski muzej, Novo mesto

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto dve in tri: