DL: Senovo - Bogastvo, ki ga premore le redkokatera KS

26.5.2020 | 10:15

Vlasta Moškon, predsednica sveta Krajevne skupnosti Senovo (Foto: P. P.)

Vlasta Moškon, predsednica sveta Krajevne skupnosti Senovo (Foto: P. P.)

V Krajevni skupnosti Senovo deluje kar 23 društev in organizacij – Naposled se je le začela gradnja težko pričakovanega vrtca na Senovem

Čeprav je Vlasta Moškon delo predsednice sveta krajevne skupnosti Senovo sprejela šele pred slabim letom dni, pravi, da jim je uspelo uresničiti kar precej potreb, želja in pričakovanj krajanov in širše družbe.

»Zato bi se želela zahvaliti članicam in članom sveta krajevne skupnosti, občinskim svetnikom, županu in občinski upravi za tvorno sodelovanje in podporo, za vse pobude in predloge, da združimo skupno delo v korist in za napredek našega kraja. Zahvaljujem se krajanom, za vse predloge, ustvarjalne pobude, za prispevek, posluh in razumevanje pri uresničevanju zastavljenih ciljev,« pravi Moškonova.

Lani so razširili cesto v Brezjem in zgradili podporni zid in tako omogočili varen prevoz na hribovitem delu ceste. Uredili in asfaltirali so del ceste v Šedmu. »Sodelovali smo pri aktivnostih za nadaljevanje gradnje kolesarske steze od trgovine Spar proti Senovemu oziroma do priključitve obstoječe poti pri Senovskem potoku. Želimo si, da postane kolesarska steza primeren kraj za rekreacijo, sprehode in druženja naših krajanov,« poudarja Vlasta Moškon.

Na številnih mestih, kjer se zadržujejo krajani, so postavili koše za odpadke in klopi. Nabavili in postavili so tri oglasne kozolce, ki jih bodo krajani koristili za prebiranje informacij o dogodkih v kraju in občini. Ob pokopališču v Dovškem so letos uredili in asfaltirali veliko parkirišče, ki je v preteklosti obiskovalcem pogosto povzročalo nezadovoljstvo. Vzdrževali so makadamske ceste, ki še čakajo na ureditve in asfaltiranje v naslednjih letih.

»V Krajevni skupnosti Senovo deluje 23 društev in organizacij. Z javnim razpisom smo jim omogočali sofinanciranje njihovih aktivnosti in jim pomagali ustvariti pogoje za uspešno delo. Lahko rečem, da imamo v delovanju teh tako bogastvo, ki ga premore le redkokateri KS v občini Krško pa tudi širše v Posavju. Društva in organizacije predstavljajo našim krajanom bogato družbeno in ustvarjalno življenje in prenašajo sloves KS tudi po Sloveniji in tujini,« je ponosna predsednica.

Med projekti, ki se izvajajo v okviru občine Krško in so lokacijsko vezani na senovsko krajevno skupnost, pa omenja asfaltiranje ceste Mrzla Planina–Zalog in povezave Košeni Vrh–Brezje pri Dovškem, rekonstrukcijo dela ceste Srebotno–Jablance, dela ceste pri Svetem Antonu, dela ceste Jevša–Ravni log, sanacijo plazu v Kališovcu in ureditev zunanjosti pri mrliški vežici v Dovškem. Naposled se je le začela gradnja težko pričakovanega vrtca na Senovem.

»Veliko je še potreb in želja, ki pa bodo uresničene v naslednjem obdobju, seveda odvisno od finančnih sredstev, volje in moči ter prioritet pri gradnji. Tudi ob letošnjem praznovanju smo s pomočjo nekaterih društev in organizacij organizirali številne prireditve z željo, da popestrijo praznovanje, in našim krajanom ponudimo aktivno udeležbo v športu, kulturi, druženju. Vsa ta druženja težijo k izboljšanju življenja krajanov, da bi bila skupnost, v kateri živimo, lepša, boljša in varnejša,« še doda Moškonova.

Članek je bil objavljen v 10. številki Dolenjskega lista 5. marca 2020

P. Perc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava