DL: Promet v Črnomlju - Tovornjake umaknili iz mesta

6.7.2020 | 14:20

Obsežna javna površina za parkiranje je na Majerju pri nekdanji vojašnici. (Foto: M. L.)

Obsežna javna površina za parkiranje je na Majerju pri nekdanji vojašnici. (Foto: M. L.)

Novi odlok o prometni ureditvi uvaja omejitve in prepovedi v starem mestnem jedru – Kje v mestu lahko parkirajo neomejeno dolgo in brezplačno in kje drugače – Parkiranje tudi z dovolilnico, vendar ta ne zagotavlja prostega parkirnega mesta

V Črnomlju začenjajo veljati nekatere spremembe prometnih smeri in pravil parkiranja. Prometne novosti opredeljuje odlok o prometni ureditvi, ki so ga sprejeli občinski svetniki na nedavni seji.

Spremembe, določene z novim odlokom o prometni ureditvi, ki so ga potrdili svetniki, se nanašajo predvsem na omejitve in prepovedi za tovorni promet skozi staro mestno jedro Črnomlja ter na lokalni cesti, ki vodi mimo Tuša na železniški podvoz proti Lokvam, in na parkiranje na posameznih parkiriščih v mestu Črnomelj ter izdaje parkirnih dovolilnic pod spremenjenimi pogoji za pridobitev.

Poznavalce mestnega zemljevida Črnomlja bo tako nemara zanimal med drugim 9. člen odloka s podrobnimi pojasnili. V njem je namreč občina zapisala, da prepoveduje vožnjo tovornjakov na lokalni cesti od križišča z regionalno cesto Črmošnjice–Črnomelj iz smeri Lokev do križišča s prednostno cesto z Ulico Moša Pijade. Občina je prepovedala tovorni promet v semaforiziranem križišču Ulice 21. oktobra in Kolodvorske ceste, na Kolodvorski cesti v smeri proti mestnemu jedru ter na drugem koncu Črnomlja v semaforiziranem križišču Ulice Staneta Rozmana in Ulice Lojzeta Fabjana, pri velikem mostu čez Dobličico, za smer proti mestnemu jedru. Tovornjaki, ki vozijo proti Metliki, Adlešičem in Vinici, morajo odslej na zahodno črnomaljsko obvoznico. Tovornjaki v metliški smeri z obvoznice nadaljujejo na krožišču Čardak po cesti mimo kotlovnice na Čardaku, naravnost po cesti in nato desno po prednostni cesti na Ulico 21. oktobra proti semaforju s Kolodvorsko cesto, nato pa levo po Kolodvorski in v nadaljevanju Belokranjski cesti ven iz mesta. Enako velja v obratni smeri. Tovorni promet za smer Adlešiči so usmerili čez obvoznico in krožišče v Kočevju ter Viniško cesto do semaforja pri velikem mostu, levo na Ulico Lojzeta Fabjana in naprej po Ločki cesti ven iz mesta. Prav tako velja v nasprotni smeri.

Parkiranje brez časovne omejitve in brez parkirnine je dovoljeno na parkirišču na nekdanjem Belsadu in parkirišču na Majerju.

PARKIRANJE (Z DOVOLILNICO)

Z novim odlokom o prometni ureditvi Občina Črnomelj določa tudi pravila parkiranja. Parkiranje brez časovne omejitve in brez parkirnine je dovoljeno na parkirišču na nekdanjem Belsadu in parkirišču na Majerju. Javna parkirišča za neomejen čas parkiranja, na katerih pa se plača parkirnina, so: na Trgu svobode 3, pri gradu; na Trgu svobode 1, pred kioskom; za objektom Kolodvorska ulica 3 (Viniški dvorec) – parkirišče Suhi most. Ponekod v mestu so parkiranje časovno omejili po pravilih, ki so razvidna na vsakem od parkirišč posebej. Tako so v Črnomlju javne površine za časovno omejeno parkiranje: parkirišče pri objektu Kolodvorska cesta 22 (parkirišče pri bivšem Borovu – Müller); deloma ob Kolodvorski cesti in na Ulici Otona Župančiča; med Kolodvorsko cesto in objektom Pod lipo 5 (Ajdovo zrno); ob Zadružni cesti pri spomeniku NOB (pod Gričkom); parkirišče za gradom; parkirišče pred stavbo Kolodvorska cesta 43 (pod Einsiedlerjem); parkirišče pred stavbo Kolodvorska cesta 34 (pred belo hišo) in parkirišče pred stavbo Ulica Lojzeta Fabjana 11 (Kobetičev grad).

Za javna, občinska, parkirišča, kjer je parkiranje plačljivo ali časovno omejeno, je mogoče kupiti parkirno dovolilnico, tudi letno. Verjetno ni črnomaljska posebnost, a zapišimo, da dovolilnica velja za določeno območje in ne samo za točno določeno parkirno mesto in da jo sme uporabljati le tisti, ki so mu jo izdali. Parkirna dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Dovolilnica ni prenosljiva in odlok določa denarno kaznovanje z 80 evri za imetnika, ki jo da drugemu, in za osebo, ki neupravičeno uporabi dovolilnico. Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na katerem želi parkirati, in nima lastnega parkirišča ali garaže in tudi nima možnosti zanju. Posamezno stanovanje lahko dobi le eno dovolilnico. Ena dovolilnica velja za največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca.

Občina Črnomelj z novim odlokom o prometni ureditvi torej določa tudi pravila za omenjeno življenjsko področje. Zelo podobno so se že lotili ali se lotevajo urejanja prometa tudi v mnogih drugih večjih krajih. Kje in po kolikšni ceni parkirati, se sicer sprašujejo prebivalci in obiskovalci vse več naših krajev, posebno mest, še zlasti mestnih jeder, s tem da je to aktualna tema tudi v nekaterih manjših krajih na turističnih in drugače izpostavljenih območjih. Vsaj kar zadeva mestna jedra pa težava ni samo promet in parkiranje, ampak vse bolj to, kako v mestnem središču ohraniti življenje, se pravi stanovalce in dejavnosti. Tudi Črnomelj, ki z zglednim načrtnim obsežnim urejanjem prostora sredi mesta skuša najti rešitev o tem, vsaj deloma občuti družbeno breme mestne praznine. Podobno velja nemara za Metliko, katere mestno središče obiskovalcu že precej časa več ne ponuja mestnega vrveža. Seveda ne govorimo o sedanjih razmerah, v katerih vrveža ni ne na vasi in ne v mestu, pač pa o običajnih obdobjih.

Članek je bil objavljen v 18. številki Dolenjskega lista 30. aprila 2020

M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava