DL: Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Prijava brez napotnice, pregled takoj

20.9.2021 | 12:00

Za 170.000 prihranjenih evrov so v sevniškem zdravstvenem domu te dni nabavili vrhunski analizator, ki naj bi jim služil naslednjih od 10 do 15 let. Direktorica ZD Vladimira Tomšič pravi, da so se odločili »da vložimo v osnovni instrument družinskega zdravnika, pediatra, internista, in to je krvna slika, torej laboratorijski hemogram. To je tisto, česar pacienti ne vidijo, gre pa izključno za boljšo diagnostiko, zgodnje prepoznavanje raznih bolezni.« Darja Golob, vodja laboratorija, je potrdila, da imajo že na primarnem nivoju z dragoceno napravo možnosti za zgodnje odkrivanje bolezni, bodisi levkemije, anemije, skratka bolezni, ki jih s slabšim aparatom lahko spregledajo. »Vsi krvni razmazi so enaki. Ni človeškega faktorja. Bistveno prej pridemo do izvidov in natančnost je veliko večja. Za paciente je to pomembna pridobitev,« poljudno povzame Golobova, na fotografiji na levi. (Foto: P. Perc)

Za 170.000 prihranjenih evrov so v sevniškem zdravstvenem domu te dni nabavili vrhunski analizator, ki naj bi jim služil naslednjih od 10 do 15 let. Direktorica ZD Vladimira Tomšič pravi, da so se odločili »da vložimo v osnovni instrument družinskega zdravnika, pediatra, internista, in to je krvna slika, torej laboratorijski hemogram. To je tisto, česar pacienti ne vidijo, gre pa izključno za boljšo diagnostiko, zgodnje prepoznavanje raznih bolezni.« Darja Golob, vodja laboratorija, je potrdila, da imajo že na primarnem nivoju z dragoceno napravo možnosti za zgodnje odkrivanje bolezni, bodisi levkemije, anemije, skratka bolezni, ki jih s slabšim aparatom lahko spregledajo. »Vsi krvni razmazi so enaki. Ni človeškega faktorja. Bistveno prej pridemo do izvidov in natančnost je veliko večja. Za paciente je to pomembna pridobitev,« poljudno povzame Golobova, na fotografiji na levi. (Foto: P. Perc)

Center omogoča lokalno dostopnost, zgodnjo strokovno ter multidisciplinarno obravnavo otrok in mladostnikov – Nov analizator v laboratoriju za hitrejše in natančnejše izvide

Zdravstvenemu domu (ZD) Sevnica je bila s 1. julijem zaupana ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov za regijo Posavje. Pretehtala je odločitev, da že imajo Center za duševno zdravje odraslih, zagotovili so ustrezen kader, imajo mednarodno akreditacijo in standard ISO. Center je namenjen otrokom in mladostnikom iz občin Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice. Omogoča lokalno dostopnost, zgodnjo strokovno in multidisciplinarno obravnavo otrok. Vključenih je več strokovnjakov z različnih področij.

Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič je pojasnila, da so bili najprej predvideni samo trije takšni centri v Sloveniji, med drugim v Sevnici: »Nam so ustanovitev zaupali, ker že imamo posavski center za duševno zdravje odraslih, ker smo pridobili minimalno kadrovsko zasedbo, ki se bo dopolnjevala in naj bi bila v roku petih let popolna; tretji pogoj za center je bila mednarodna akreditacija ACCI, ki jo imamo za sekundarno raven, in standard ISO, ki ga prav tako izpolnjuje ima naš zavod.«

Center omogoča lokalno dostopnost, zgodnjo strokovno in multidisciplinarno obravnavo otrok. Vključenih je več strokovnjakov. Minimalna kadrovska zasedba je specialist klinične psihologije, trije magistri psihologije, specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, socialni delavec in dve medicinski sestri. Imajo pa tudi zdravnico, ki opravlja specializacije za otroško in mladostniško psihiatrijo. Decembra lani so bili v državi predvideni samo trije centri. Zdaj, ko se je zaradi epidemije pokazala kriza in so bile duševne stiske mladostnikov in otrok res hude, je Ministrstvo za zdravje sprejelo ukrep, da morajo te službe ustanoviti s 1. julijem letos v vseh regijah, tudi tam, kjer prej niso bile predvidene.

»Največje vprašanje je, kaj je z zdravniki specialisti otroške in mladostniške psihiatrije. Žal je medicinska stroka na tem področju zaostajala in je bilo v preteklosti za to problematiko razpisanih premalo specializacij. Verjamemo, da se bo s temi centri to uravnavalo na državni ravni,« je optimistična Tomšičeva.

KAKO PRITI DO CENTRA

V obravnavo v ta center lahko predlaga izbrani razvojni pediater, starši sami (to pomeni, da ni potrebna napotnica), svojci, šole, vrtci, center za socialno delo (CSD) in tudi službe nujne medicinske pomoči (NMP). To so tisti, ki bodo po klicni številki ali e-pošti lahko neposredno prikazali problem otroka ali mladostnika in bo ta sprejet v obravnavo v multidisciplinarni tim. Tomšičeva ob tem poudari, da imajo izkušnje, kako obravnavati odrasle, in te triažne izkušnje prenašajo na ta center.

In kdaj po pomoč? »Kadar je otrokovo ali mladostnikovo vsakodnevno delovanje dlje časa ovirano, ali kdo ob bližnjih ali drugih opazi, da je spremenjeno bodisi v šoli, kar opazijo učitelji ali pri prostočasnih dejavnostih, ali ko vidimo, da je spremenjeno njegovo vedenje ob stikih z drugimi. Potek obravnave je specifičen, klinične poti so že verificirane. Najprej je uvodni, triažni pogovor, za katerega ni potrebna napotnica. Potem dobite datum za prvi pregled. To je lahko tudi takoj. Potem se opredeli težava in pripravi način obravnave otroka pri enem od strokovnjakov iz tima ali več iz centra,« pojasnjuje direktorica Tomšičeva.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista 22. julija 2021

Pavel Perc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava