DL: Intervju z Marto Kelvišar - Za koronačas tudi vrtna pisarna

20.9.2021 | 14:45

DL: Intervju z Marto Kelvišar - Za koronačas tudi vrtna pisarna

Marta Kelvišar, direktorica družbe Adria Dom, prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije – 65 odstotkov celotne letošnje prodaje predstavljajo popolnoma novi proizvodi z novimi rešitvami – Delavce pametne ure razporejajo na delovne operacije

Marta Kelvišar, direktorica družbe Adria Dom, je prejemnica nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Gospodarske zbornice Slovenije. Te nagrade, ki jih je zbornica podelila nedavno, so prejeli še direktor družbe Frutarom Etol Zdenko Zanoški, direktor družbe Lumar IG Marko Lukić in direktorica DOBA Fakultete Jasna Dominko Baloh.

Adria Dom kot del skupine Adria izdeluje in prodaja mobilne in modularne hiše ter šotore za glamping. Od njene ustanovitve v letu 2003 je družba izdelala že več ko 15.000 enot, od teh več kot 1300 v letu 2020. Njeni izdelki so v 380 različnih kampih v 30 različnih državah, predvsem na Hrvaškem in v Italiji, v zadnjem času pa predvsem v srednji in severni Evropi, širijo se tudi globalno. Z Marto Kelvišar smo se pogovarjali o gospodarjenju v razmerah, ki jih že več kot leto dni zaznamuje epidemija.

Kakšni so poslovni kazalniki podjetja in stanje na trgu v zadnjem obdobju?

Podjetje preko 98 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih, kjer smo v zadnjih petih letih več kot podvojili prodajo. V poslovnem letu, ki je trajalo od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020, smo v Adrii Dom ustvarili 34,6 milijona evrov prihodkov, kar je na ravni preteklega leta, in na tem nivoju bomo zaključili tudi to poslovno leto. Dobiček lanskega poslovnega leta pred obdavčitvijo je znašal 4,1 milijona evrov, v tem poslovnem letu, ki se bo končalo konec avgusta, bo nekoliko nižji, saj sta vpliv covida, predvsem pa povišanje cen surovin zelo močna. Proizvodnja je v julijskih mesecih sicer še v polnem teku, prav tako prodaja. Proizvodnjo smo zaradi pandemije oziroma pomanjkanja naročil začeli mesec in pol kasneje, konec oktobra. Državnih subvencij nismo izkoristili oziroma smo jih vrnili.

Razmere so trenutno izjemno težke zaradi pomanjkanja materialov in njihovih višjih cen ter podaljšanih dobavnih rokov. Kupcem težko zagotavljamo nespremenjeno ceno za več mesecev vnaprej, zato se nekateri odločajo, da z investicijami počakajo na stabilnejše razmere oziroma na umiritve na globalnem surovinskem trgu.

Vaše hiše uporabljajo predvsem v turizmu. Pandemija je povzročila velik zastoj v turizmu. Kako vaše podjetje občuti pandemijo?

Na našo dejavnost je pandemija močno vplivala oziroma še vedno vpliva. Sicer v podjetju zaradi same pandemije nismo prekinili proizvodnjo, smo pa poskrbeli za varnost in zdravje s predpisanimi ukrepi, tudi delnim delom od doma.

Lansko sezono smo proizvodnjo zaključili nekoliko prej, nekateri kupci so stornirali naročila. Naši kupci, predvsem kampi v Italiji in Hrvaški, to je v državah, kjer smo doslej prodajali največ, so imeli zelo slabo turistično sezono. Toda zaradi zdravstvenih razmer so turisti ostajali doma in mobilne hišice so rešitev za turizem zaradi zagotavljanja varnosti. Tako smo preusmerili razvoj produktov na države Beneluksa, v Nemčijo in Avstrijo, kjer se je v zadnjem obdobju razmahnilo kampiranje. Na teh trgih smo bili že prisotni, vendar v manjši meri. Sezona 2021 je za nas zelo naporna – tako tržno kot tudi razvojno, procesno in proizvodno, saj kar 65 odstotkov celotne letošnje prodaje predstavljajo popolnoma novi proizvodi z novimi rešitvami. Gre za nove tehnične rešitve, nov dizajn, nove materiale in tlorisne rešitve. Upoštevamo tudi nove zahteve zaradi standardov in podnebnih pogojev. Nemčija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg imajo drugačno podnebje od mediteranskih držav, zato so tam standardi gradnje drugačni. Mobilne enote za celinsko Evropo morajo biti med drugim zaradi ostrejšega podnebja bolje izolirane kot tiste za Sredozemlje, prostori so oblikovani drugače in tudi drugače razporejeni. Te mobilne enote so tudi precej večje. Naša prednost je v tem, da hitro prepoznamo, kaj trg potrebuje.

Z eno od vrst proizvodov smo odgovorili prav na koronačas. Razvili smo home garden office – vrtno pisarno, ki je rezultat našega znanja in izkušenj. Gre za nov poslovni model. Ne zaseda naših proizvodnih kapacitet, saj kupcem pošljemo sestavne elemente, narejene po naših načrtih pri dobaviteljih, ki jih pri kupcih na kraju samem sestavi naš partner v nekaj urah. Trg jih je zelo lepo sprejel.

Razvili smo tudi modularne enote, prilagojene za prevoz s tovornjaki brez posebnih dovoljenj ali ladijskimi kontejnerji. Gre torej za enote, ki jih lahko v poljubnem številu združujete v večjo enoto.

V Adrii Dom nimamo serijskih naročil, ampak vse mobilne hiše in šotore izdelamo po naročilu posameznega kupca.

Kdo so kupci vaših mobilnih hiš in glamping šotorov?

Naši kupci so kampi, verige kampov, manjši družinski kampi in turoperatorji, ki pa zaradi korone izginjajo s trga. Kupci so vse bolj zahtevni, želijo biti drugačni in mi se jim z izdelki prilagajamo ter jim ponujamo celovito rešitev. Pomembno je, da nam kupci zaupajo, da prepoznajo našo kakovost in dovršen dizajn, kjer je kreativnost izjemnega pomena. Naš privilegij in hkrati odgovornost, ki nam je zaupana je velika: z nastanitvami navdihujemo počitniška doživetja. Gre za strateško odločitev, vključenost dizajna v razvojno fazo izdelka, pozornost na detajle in dovršenost. Delujemo na nišnem trgu in naša konkurenca je zelo močna, dejavnost pa zelo zahtevna.

Koliko je zaposlenih v podjetju, kako jih motivirate in zadržite v podjetju? Kako pomembna je pripadnost?

Lani junija zaradi negotovih razmer nekaj zaposlenim za določen čas nismo podaljšali pogodb o zaposlitvi. Toda zaradi novih naročil, ki smo jih pridobili nekoliko kasneje kot običajno, smo pozimi na novo zaposlili 60 delavcev, predvsem proizvodnih: zdaj je skupno 270 zaposlenih. Uspeli smo dobiti nove delavce z ustreznimi znanji, nekoliko si pomagamo tudi z dnevnimi migranti iz Hrvaške. Očitno je podjetje v lokalnem okolju na dobrem glasu, saj se pri nas zaposlujejo tudi strokovnjaki iz drugih podjetij.

Zaposlenim ponujamo privlačne možnosti, skrbimo za njihovo uvajanje v delo s sistemom mentorstva in z usposabljanjem. Tudi plače so nadpovprečne glede na panogo, poleg tega ponujamo tudi spremenljiv del plače, ki je sicer odvisen od skupnega rezultata podjetja in posameznikove delovne uspešnosti. Izplačujemo tudi najvišji regres in božičnico.

Ekipa zaposlenih je izjemna. S tako zavzeto ekipo, upam reči, bi lahko delali kar koli. Zavzetost imamo dejansko visoko in iz leto v leto se veča. V našem podjetju smo zelo prilagodljivi in uvajanje sprememb je del kulture podjetja. Skozi vzpostavljeni sistem in standardizirane metode vitkosti uveljavljamo sistem stalnih izboljšav in napredka, kjer so zaposleni vključeni v razmišljanje in proces. Tako dolgoročno vzpostavljamo medsebojno zaupanje in spoštovanje. Seveda v to novo kulturo vodenja spada tudi pošteno plačilo. V takem okolju v podjetju ljudje želijo prispevati in se vključevati, želijo, da njihov glas šteje. Kot kolektiv se zavedamo, da smo odvisni drug od drugega. In tako sta pripadnost podjetju in ponos zelo močna. Zaposlene vabimo, da koristne predloge tudi zapišejo. Pomemben je učinkovit sistem, da predlog hitro obravnavamo in ga vključimo v delovanje. Na ta način so delavci motivirani, da dajejo predloge. Vsak koristni predlog nagradimo z 20 evri, pomembnejše med njimi tudi več, skratka, nagrada je sorazmerna koristnosti inovativnega predloga. Najboljše inovatorje ob koncu leta še posebej nagradimo; glavna nagrada je dopustovanje v naših hišah.

Kako sledite sodobnim trendom digitalizacije?

Pri uvajanju informatizacije je zelo pomemben vrstni red. Najprej razvoj ljudi skozi vodenje, ki je ključni del digitalizacije, nato sledijo procesi in nato digitalizacija. Takrat so dani pogoji, da se spremembe lahko uveljavijo. Zelo natančno smo popisali naše procese in delovne operacije skozi gantograme, kar je poleg matrike usposobljenosti in materialov vhod v računalniški program – digitalni dvojček, ki v realnem času optimizira in simulira proizvodni proces. V praksi za delavce to pomeni, da imajo na delovnem mestu pametne ure, ki jih razporejajo na delovne operacije. V panogi smo edini, ki vzpostavljamo digitaliziran proces na tako visokem nivoju. Naša proizvodnja namreč ni serijska in roboti ne pridejo v poštev. Z uvedbo filozofije vitkosti v procese iz začetnim uvajanjem digitalnega dvojčka smo tudi povečali produktivnost za 15 odstotkov.

Kakšno mesto v prihodnje odmerjate ekologiji? Mobilnost sama po sebi vključuje/zagotavlja posameznikovo večjo svobodo. Predpostavljamo, da mobilne hiše izdelujete tako, da s tem izrazite svoje pojmovanje svobode in pojmovanje svobode kupcev svojih izdelkov. 

Ena od vrednot v Adrii Dom je tudi odgovoren odnos do okolja s poudarkom na trajnosti in uporabi naravnih materialov, kot so les, kovina, kamen in steklo. Naš izdelek je mogoče ob koncu njegove življenjske dobe do devetdesetodstotno reciklirati. Z razvojem vse bolj trajnostnih izdelkov spodbujamo kupce k uporabi naravnih materialov. Tu nismo sami, potrebujemo ozaveščene kupce, uporabnike, ki cenijo in plačajo doživetje v trajnostni nastanitvi. Trendi gredo v to smer. Tu smo v bistveni prednosti pred klasično gradnjo objektov, saj je umestitev našega produkta v prostor oblikovna na način, da so avtentične lastnosti krajine ohranjene oziroma poudarjene (neredko boste opazili, da je drevo umeščeno v samo teraso pred hišo), posegi v naravo so minimalni, naši produkti so v osnovi dizajnirani, da ponujajo razkošje bivanja v naravi na minimalnem bivanjskem tlorisu. Po življenjski dobi, ki je lahko daljša od 15 let, se produkte enostavno odpelje, narava ostane nedotaknjena. Verjamem, da bodo šli trendi v mobilno gradnjo tudi pri bivanju in ne zgolj počitnikovanju tudi pri nas. V tujini je to bistveno bolj prisotno.

Spodbuditi želim lokalne načrtovalce prostora, da za upokojence namenijo prostor za bivanje v mobilnih hišicah, kar bi pomenilo nadstandard bivanja z vključenimi potrebnimi storitvami, z vključeno zdravstveno nego in oskrbo, druženjem in kakovostnim preživljanjem časa, na primer vrtnarjenjem, v sožitju z malimi živalmi. Tudi mladi bi se lažje osamosvojili z ureditvijo svojega doma v mobilni ali modularni hiši, saj nudi vse ugodje. Veselim se že prvega projekta, kjer bomo sodelovali pri rešitvah.

Adria Dom je v Kanižarici. Gospodarsko oživljate nekdanje rudniško območje. Zakaj je poslovno za vas zanimiv ta prostor v Beli krajini?

Industrijska cona je bila poslovno zanimiva za takratnega španskega lastnika Sun Roller, ki je tu našel potencial bližine razvijajočega se trga hrvaške obale in tudi potenciala pridobitve primernih kadrov. Z lokalno skupnostjo in okoljem nasploh zgledno sobivamo. Trudimo se, da smo privlačen delodajalec. Takratno površino v industrijski coni smo iz 8 ha razširili na 32 ha lastniških površin, tako da imamo vse možnosti za nadaljnji razvoj. Ker so naše kapacitete že na maksimumu, imamo pripravljen idejni načrt razširitve proizvodnih zmogljivosti in poslovnih prostorov.

Kolikšna težava je prevoz vaših hiš iz Kanižarice po obstoječih cestah v Slovenijo ali Hrvaško?

Naši produkti predstavljajo prevoz izjemnih dimenzij, za katere je potrebno spremstvo in dovoljenje za prevoz in se prevažajo v nočnem času. Dimenzije hiš imajo širino do 4,5 metra in dolžine maksimalno 12 metrov. Verjamem, da je že vsak lokalni prebivalec imel izkušnjo, da se je srečal z izrednim prevozom, in ta je lahko tudi neprijetna, saj so lokalne ceste na posameznih odsekih neprimerne za takšen prevoz. Upam, da se bo v bližnji prihodnosti našel posluh za razširitve cest, kjer je to nujno, da bo s tem varnost večja.

Kaj si kot direktorica družbe Adria Dom želite v zvezi z uresničitvijo svojih bližnjih poslovnih zamisli?

Najprej si želim, da se razmeren na globalnem surovinskem trgu umirijo. V podjetju pa si želim še naprej krepiti kulturo vitkosti, rast in razvoj zaposlenih v smeri rasti osebnih odnosov, odkrite komunikacije in vzpostavljati empatično okolje. Tako imata prosto pot kreativnost, inovativnost in krepi se zavzetost. Na ta način bodo vidni tudi učinki digitalizacije in rasti produktivnosti. Želim si, da na učinkovit način trgu ponudimo kreativne rešitve, ki nam prinašajo dolgoročno rast in dobičkonosnost, s tem pa tudi nadaljnji razvoj.

Vaše delo v družbi Adria Mobil, preden ste postali direktorica Adrie Doma? Kako ste povezani z začetki družbe Adria Dom?

V Adrii Mobil sem se zaposlila pred 18 leti, kjer sem bila šest let odgovorna za strateško načrtovanje. Bila sem tudi članica nadzornega sveta obeh družb, v katerih sem kasneje prevzela vodenje. Leta 2010 sem prevzela sanacijo in vodenje podjetja Adria Plus, leta 2014 pa vodenje podjetja Adria Dom, ki je takrat prav tako potrebovalo temeljito prenovo strategije.

Verjamem, da ni naključje, da sem bila s sedanjim podjetjem povezana pred nastankom. Pred 25 leti sem kot bančnica prepoznala gospodarski potencial v industrijski coni Črnomelj in omogočila financiranje njenega razvoja, deset let kasneje sem v Adrii Mobil sodelovala v projektu nakupa podjetja. Sam proces nakupa me je tako navdihnil, da sem se specializirala kot pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij in v zaključnem delu ocenjevala prav to podjetje ter v analizo vključila tudi takrat konkurenta, sedaj pa lastnika, francoski Trigano.

Kje vznikajo osebni navdihi, s katerimi zarisujete razvoj Adrie Doma?

Narava je moj navdih. Z njo sem močno povezana že od otroštva. Danes pa sem ji sposobna bistveno bolje prisluhniti kot v mladih letih in iz nje črpati nauke, navdih za življenje, za pot k sebi. Tako so tudi prostočasne dejavnosti povezane z naravo: hoja, kolesarjenje, planinarjenje, vrtnarjenje. Redno skrbim za rekreacijo, rada zdravo kuham in pečem. Tudi humanistična telovadnica – branje knjig me sprosti, hkrati se pa tudi redno izobražujem, predvsem me privlačijo sodobni načini vodenja.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista 22. julija 2021

M. L.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava