Ljudje ob Kolpi: Ivan Barle

17.10.2021 | 10:30

Ljudje ob Kolpi: Ivan Barle
Ljudje ob Kolpi: Ivan Barle

Ivan Barle, učitelj
Rojen 15. oktobra 1841 v Zgornjih Pirničah, umrl 18. decembra 1930 v Novem mestu

Pesem od kmeta

(V srednji vasi pri Kranju zapisal Ivan Barle)

O poglejte vsi ljudje,
kako sedaj na svetu gre!
Hudo se naph vzdiguje,
vsaka srota prevzetuje.

Črn klobuk za me ni,
druge sorte ga dobi.
Ga dobi že take robe,
kakor tiste sive gobe,
k po dobravah rastejo,
k jih še ovce ne jedo.

(sledi še 12 kitic – kot »jih je pevala stara kmetica« …)

V Smledniku je obiskoval ljudsko šolo in šolanje nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani. Učitelj je postal po enoletnem učiteljskem pripravniškem tečaju, ki ga je obiskoval v Idriji v šolskem letu 1860/61. Leta 1861 je bil nameščen kot provizorični učitelj, organist in cerkovnik v Tunjicah pri Kamniku. Naslednje leto je bil premeščen v Podzemelj v Beli krajini, kjer ostane do leta 1866, ko dobi službo stalnega učitelja v Nevljah. Nato uči tudi v Budanjah, od koder se 1872 ponovno vrne v Podzemelj in tam uči do leta 1893. V tem času se zelo angažira za izgradnjo novega šolskega poslopja, ki ga šola dobi 1888 leta, ko se tudi spremeni iz enorazrednice v dvorazrednico. Zaradi njegovega angažmaja šola Podzemelj 1880 dobi šolski vrt in 1882 šolski čebelnjak. V želji za napredek podeželja obiskuje leta 1884 učiteljski tečaj za napredek kmetijstva v šoli na Slapu pri Vipavi. Leta 1893 odide v Šmihel v Novo mesto, kjer je nadučitelj do upokojitve 1903. leta. Ves čas je tudi zbiral ljudske pesmi in pripovedke iz okolja kjer je deloval in jih občasno tudi objavljal v glasilih tistega časa.

Bil je zelo napreden učitelj in skrbel tudi za izobraževanje odraslih na podeželju ter za prenos modernih znanj o kmetijstvu na belokranjske kmetije. Kranjska kmetijska družba ga je v času službovanja v Podzemlju za zasluge na področju sadjarstva odlikovala s častno svetinjo. Občina Podzemelj ga je 1927 imenovala za častnega občana.

Ivan Barle pa je tudi oče znanega učitelja Konrada Barleta (ravnatelj v Metliki), zaslužnega za razvoj belokranjskega čebelarstva, in še bolj znanega Janka Barleta, ki je bil duhovnik, škofov tajnik, botanik, pisatelj, pesnik …

Boris Grabrijan

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

17.10.2021Oceni vl 

Še en napreden učitelj, ki se je tudi izven službovanja med učenci, razdajal za napredek belokranjskega kmeta in tudi podzemeljsko šolo je postavil na višjo stopnico in tako izboljšal znanje malih belokranjskih nadobudnežev.(vika lozar)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava