DL: Izletniška točka naprodaj - Bo Miklavž kupila občina?

14.1.2022 | 14:45

Prodajajo novi planinski dom (na sliki), starega, gospodarski objekt, skedenj, košenice … (foto: L. M.)

Prodajajo novi planinski dom (na sliki), starega, gospodarski objekt, skedenj, košenice … (foto: L. M.)

Podjetje Perman turizem in devet zasebnih lastnikov prodaja kompleks na Miklavžu: planinska domova, gospodarski objekt, skedenj, košenice … – Občina Šentjernej zainteresirana, pogovori tečejo – Okvirna cena 1,2 milijona evrov – Problem poti

Miklavž na Gorjancih je priljubljena turistična in izletniška točka, ne le za Dolenjce, ampak tudi širše. Marsikdo se tja odpravi peš ali s kolesom, pride na lepe sprehode v čisto in neokrnjeno naravo ali pa se v planinski dom pripelje le na kak topel čaj, mrzlo pivo ali dobro malico.

Poseben pomen ima Miklavž za občane Šentjerneja, saj se nahaja v njihovi občini in je bil od nekdaj priljubljen prostor za taborjenje in aktivno preživljanje prostega časa.

Zato toliko bolj odmeva novica, da območje Miklavža lastniki – podjetje Perman turizem ter devet posameznikov – prodajajo. Zanimanje je menda veliko, med zainteresiranimi naj bi se pojavili že tudi Arabci, a lastniki nepremičnin na Miklavžu so ponudbo za prodajo nepremičninskega kompleksa najprej naslovili na Občino Šentjernej kot na potencialnega kupca.

»Gre za strateško pozicijo občine in glede na to, da smo tudi lastniki v glavnem vsi Šentjernejčani oziroma iz okolice, se nam je to zdelo prav, pošteno in odgovorno,« v njihovem imenu pove Andraž Rumpret, eden od devetih solastnikov, sicer pa uspešen podjetnik iz Šentjerneja.

Andraž Rumpret

Andraž Rumpret

Šentjernejski župan Jože Simončič je na nedavni občinski seji svetnike seznanil o prodaji Miklavža in soglasno so sprejeli sklep, da ker obstaja splošni javni interes občine za območje Miklavža, se župana pooblasti za pogovore z lastniki. Občinska uprava naj tudi pridobi čim več informacij, ali bi bil nakup smotrn, smiseln in tudi finančno mogoč, da bi se potem lažje o tem odločali na eni od prihodnjih sej.

KAJ SE PRODAJA

Prodaja se območje Miklavža, ki je skupaj veliko okrog 13 hektarjev – del je stavbnih zemljišč (manjši del je območje centralnih dejavnosti, večji del pa so površine za oddih in rekreacijo), pretežni del pa so kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Območje obsega planoto s košenicami, delno zasajeno s sadnim drevjem ter obdano s širnimi gozdovi. Tam je več objektov: stari in novi planinski dom, gospodarski objekt s sanitarijami in skedenj. Z OPPN Miklavž iz leta 2014 je raba stavbnih zemljišč podrejena turistični oziroma izletniški funkciji.

Cerkev sv. Nikolaja v neposredni bližini nepremičnin seveda ni predmet prodaje, območje pa je bilo razglašeno za vplivno območje kulturnega spomenika. Sodi v Naturo 2000, zavarovano je kot ekološko pomembno območje, ki je vpisano v register naravnih vrednot.

ZAKAJ SE PRODAJA

Rumpret pove, da so se lastniki odločili za prodajo, ker so do zdaj že kar nekaj vložili v ta prostor in so neki nivo dosegli, menijo pa, da je škoda, da ne bi šel razvoj naprej in da ne bi nekdo pristopil bolj strateško, z neko vizijo in usmeritvijo, ter vse zadeve nadgradil in razvijal naprej. Pri njih tega interesa in volje ni, ravno tako ne med njihovimi potomci.

»Smo se pa vseskozi trudili, da je bilo območje vedno dostopno za vse obiskovalce in pohodnike, in Miklavž je res postal priljubljena izletniška točka. Interes za nakup je, a najprej se zdaj pogovarjamo z občino, ki se bo morala v nekem doglednem času odločiti in izjasniti, predolgo ne bomo čakali,« v imenu lastnikov pove Rumpret.

Okvirna prodajna cena znaša okrog 1,2 milijona evrov in Rumpret pove, da ni pretirana in ne gre pozabiti, da je nov planinski dom z obratom lepo urejen, da so na voljo prenočišča, učilnice, sanitarije, skedenj ima novo streho. Stari planinski dom pa je res potreben prenove.

BO PROBLEM DOSTOP?

Kot opozarja župan Jože Simončič, ne gre pozabiti, da območje nima urejene komunalne infrastrukture, ni vodovoda, ravno tako ne javnega parkirišča. Vedeti je tudi treba, da je vse območje v zasebni lasti in da med zemljišča za prodajo ne spadajo območja poti oziroma cest v celoti. Ceste so delno sicer odmerjene, vendar so v lasti fizičnih oseb, v delu pa zemljiščem ni določena niti ločena parcelna številka in so v lasti države oziroma Škofije Novo mesto.

»Če bi kompleks kupil kaki zasebnik, fizična ali pravna oseba, bi pot oziroma cesto, ki pravno formalno ni javna, niti ni kategorizirana kot gozdna cesta, lahko celo zaprl. Tako bi onemogočil dostop drugim lastnikom zemljišč na območju, ravno tako pa tudi pohodnikom, turistom, šolarjem, občanom občine Šentjernej. Lastniki zemljišč bi dostop seveda lahko iztožili, ne bi pa to bil javni dostop. Hkrati pa bi novi lastnik na občino zagotovo naslovil zahtevo po komunalni ureditvi zemljišč. Občina bi tako izgubila tudi neposredni vpliv na prostorsko urejanje zemljišč in na postavljanje začasnih oziroma mobilnih objektov na zemljiščih,« pravi prvi mož občine, ki se v primeru nakupa kompleksa na Miklavžu nagiba k temu, da bi ostal odprt za javnost, da bi tam uredili vso infrastrukturo in bi potem objekte lahko prodali ali oddajali. To bi bilo treba seveda še vse dobro premisliti.

KAJ PA SVETNIKI

Občinski svetniki so si bili enotni, da gre za strateško točko šentjernejske občine. »Ne vidim druge poti kot nakup. Miklavž je pomemben z več vidikov: z razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti, kot območje vodnih virov, tam je vrh naših pljuč, področje je tudi obmejno,« je naštela pomene Miklavža Marjetka Rangus (Lista za celostni razvoj). Tudi Viktor Luzar (DeSUS) se nagiba k rešitvi, da Občina Šentjernej postane lastnik celote, zdaj od stavb ne dobiva nobene takse, poudarja pa predvsem pomen pitne vode izpod Gorjancev.

»Velika napaka bi bila, da bi se območje prepustilo nekomu in bi se potem morda zaprlo za občane,« je dejal Alojz Hosta (Lista Skupaj za prihodnost) in poudaril, da je treba iti pametno v pogajanja, da ne bi prišlo do kakih izsiljevanj. Andrej Mikec (Lista za šentjernejsko dolino) je pripomnil, da je preuranjeno govoriti o nakupu, saj je najprej potrebna dobra analiza.

Svoj interes za Miklavž je občina zdaj izkazala, videli pa bomo, kaj bodo prinesli analiza in pogovori z lastniki.

Članek je bil objavljen v 49. številki Dolenjskega lista 9. decembra 2021

L. Markelj

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (2)

14.1.2022+2     + (2)     – (0)     Oceni Nevernik 

Župan in njegovi podložniki pa so humoristi. Podnajemniki so se menjali kot stare gate in životarili. Lastniki niti probal niso stvari prevzeti v svoje roke. Brez pravih idej o programu, sedaj bodo pa župan in njegovi kekci našli rešitev??? Boljših kupcev kot so ”Arabci”, če so, ne bo.

17.1.2022Oceni Jožko 

Veljati bi moralo pravilo velike previdnosti, točka je namreč strateška. Kupec nikakor ne more biti kdorkoli, ki ima denar. Brez dvoma, da vsak razumen državljan, ki mu je kaj do slovenske zemlje, v nobenem primeru ne želi imeti na tem mestu kakega zaprtega območja, ker se okvitno ve, za katere namene bi potem to služilo...

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava