Pravila v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana občine Šentjernej 2020

Časopis Dolenjski list d.o.o. s spletnima portaloma dolenjskilist.si in lokalno.si v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila, ki veljajo v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana občine Šentjernej, ki bodo v nedeljo, 8. marca 2020.

S svojo uredniško politiko si bo Dolenjski list, ki je neodvisen in politično nevtralen časopis, prizadeval, da bo v interesu bralcev po uredniški presoji poročal o vseh pomembnejših dogodkih, povezanih z volitvami, in jih po potrebi tudi komentiral. O obsegu in vsebini novinarskih prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno, glede na pomen dogodka za javnost.

Vsi prispevki, povezani z volitvami, bodo označeni z nadnaslovom »NADOMESTNE VOLITVE V ŠENTJERNEJU«.

Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v Dolenjskem listu zakupijo prostor in svoja propagandna sporočila objavijo kot oglas. Vsa plačana obvestila in propagandna sporočila bodo v časopisu posebej označena po zakonu o volilni in referendumski kampanji z obvezno navedbo naročnika.
Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje. Naročnik mora izvajalcu ob naročilu oz. vsaj en delovni dan (ponedeljek) pred zaključkom redakcije posredovati naročilnico, sicer objava oglasa ne bo realizirana.

Med volilno kampanjo smo dolžni objavljati le odgovore in popravke na objavljene informacije, nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo predvolilna sporočila, ne bomo objavljali. Uredništvo si pridržuje tudi  pravico, da ne objavi odziva v rubriki Odgovori in popravki, če presodi, da avtor zlorablja rubriko za volilno kampanjo.

Ta pravila veljajo za časopis Dolenjski list in spletna portala www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

Renata Žnidar,
odgovorna urednica Dolenjskega lista in spletnih portalov Dolenjskilist.si ter Lokalno.si